Βασική αρχή του μαθήματος ο έλεγχος και η σταθερότητα του κέντρου του
σώματος, της κοιλιάς. Οι εναλλαγές των ασκήσεων είναι πολλές, ενώ
αντίθετα οι επαναλήψεις λίγες ώστε να τονώνονται οι μύες χωρίς να
διογκώνονται. Έτσι το σώμα γίνεται ελαστικό και δυνατό και αποκτά
ισορροπία και αρμονία. Αποτελεί ήπια άσκηση για εγκύους, ασφαλή μέθοδο
για υπερήλικες και δυναμική προσέγγιση για χορευτές και αθλητές.

Ανακοινώσεις

Get Adobe Flash player