Στηρίζεται σε βασικές γνώσεις κλασικού χορού και καλλιεργεί την
προσωπική έκφραση μέσα από την ελευθερία των κινήσεων, την αντίληψη
και δημιουργικότητά μέσα στο χώρο και σε όλα τα επίπεδα.

Αφορά ηλικίες από 10 χρονών και άνω.

Οι Τεχνικές Limon, Release και Graham που αναγνωρίζονται από το
Υπουργείο Πολιτισμού διδάσκονται στη σχολή μας.

 

 

 

 

Ανακοινώσεις

Get Adobe Flash player