Στηρίζεται σε βασικές γνώσεις κλασικού χορού και καλλιεργεί την
προσωπική έκφραση μέσα από την ελευθερία των κινήσεων, την αντίληψη
και δημιουργικότητά μέσα στο χώρο και σε όλα τα επίπεδα.

Αφορά ηλικίες από 10 χρονών και άνω.

Οι Τεχνικές Limon, Release και Graham που αναγνωρίζονται από το
Υπουργείο Πολιτισμού διδάσκονται στη σχολή μας.

Από το Σεπτέμβριο του 2016 με την καθοδήγηση της καθηγήτριας της σχολής Ελένης Αραπάκη,δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν το Physical theatre μέθοδος σύγχρονου χορού και με ακροβατικά στοιχεία που διδάσκεται στην Ευρώπη.

 

 

 

Ανακοινώσεις

Get Adobe Flash player