Ξεκινώντας με ρυθμική από την ηλικία των 3-6 χρόνων τα παιδιά
αναπτύσσουν την αίσθηση του ρυθμού μέσα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις
με στοιχειώδη αναφορά στο κλασικό λεξιλόγιο.

Από 7 χρόνων και άνω το μπαλέτο με τη χρήση κλασικής μουσικής βοηθά
στην εξάσκηση του ρυθμού και της μουσικότητας με ταυτόχρονη καλλιέργεια
του σώματος, μέσα από την πολυπλοκότητα των βημάτων.Εξέλιξη της συστηματικής προσπάθειας των μαθητριών είναι και η χρήση των pointes, μετά την ηλικία των 11 χρόνων και ύστερα από αξιολόγηση των δυνατοτήτων των παιδιών.

Στη Σχολή μας διδάσκεται το ρωσικό σύστημα Vaganova.

Ανακοινώσεις

Get Adobe Flash player