Μια νέα μορφή έκφρασης που ξεκίνησε από τους δρόμους της Αμερικής και
που συνεχώς εξελίσσεται, ενσωματώνοντας στοιχεία από Breakdance και
ακροβατικά.

Ανακοινώσεις

Get Adobe Flash player