Δεν απαιτούνται γνώσεις χορού, αν και η τεχνική του μπαλέτου είναι
απαραίτητη στην πορεία εξέλιξης του μαθήματος μέσα στα χρόνια.
Χρησιμοποιώντας σύγχρονα τραγούδια και ρυθμούς τα μάθημα εξελίσσεται δημιουργικά και ευχάριστα.

Ανακοινώσεις

Get Adobe Flash player