Δεν απαιτούνται γνώσεις χορού, αν και η τεχνική του μπαλέτου είναι
απαραίτητη στην πορεία εξέλιξης του μαθήματος μέσα στα χρόνια.
Χρησιμοποιώντας σύγχρονα τραγούδια και ρυθμούς τα μάθημα εξελίσσεται δημιουργικά και ευχάριστα.

Ανακοινώσεις


Notice: Undefined offset: 1 in /home/mariasimigdala/public_html/modules/mod_jbgmusic/mod_jbgmusic.php on line 1
Get Adobe Flash player